Train from Dieu Tri

Train from Dieu Tri

To Train Name Hard Seat Soft Seat Hard Berth(6) Soft Berth(4)
Ha Noi Reunification Express Train N/A N/A N/A N/A
Nha Trang Reunification Express Train N/A N/A N/A N/A